ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Νομικά Πρόσωπα των Δήμων


Δήμος Αθηναίων- Εθνικός Κήπος


ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ


Στοιχεία μεταβολών

  • ΦΕΚ 2066Β/7/03-07-2012
  • Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δήμος Αθηναίων - Εθνικός Κήπος»

  • ΦΕΚ 1765Β/2/05-08-2011
  • Διατήρηση του νπδδ του δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων-Εθνικός Κήπος» ως αυτοτελούς

  • ΦΕΚ 333Β/8/15-03-2005
  • Σύσταση του νπδδ με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων-Εθνικός Κήπος»

Εκτύπωση