Αθηναϊκό - Μακεδρονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Εταιρία / Δίκτυα Συνεργασιών

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο φορέων:

Α. του εσωτερικού:

 • Υπουργεία
 • Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες
 • Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια
 • Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Δήμους
 • ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)
 • Αναπτυξιακές Εταιρίες και Συμβούλους Ανάπτυξης
 • Τοπικούς Κοινωνικούς φορείς και συλλογικά όργανα
 • ΓΣΕΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΑΕΔ

Β. της Ευρωπαϊκής Ενωσης:

 • Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR/CCRE)
 • Συμβούλιο των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ε.Ε. (CRPM)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (ESN)
 • Συνέλευση Περιφερειών της Ευρώπης (ARE)
 • Ευρωπαϊκή Ενωση Αναπτυξιακών Εταιριών (EURADA)

Γ. και διεθνείς:

 • Διεθνής Ενωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (IULA)
 • Διεθνές Δίκτυο Θυγατρικών Εταιριών (IDCN)
 • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Πρόσφατες αναρτήσεις ιστοχώρου