ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Κατάλογος εκδόσεων

Έντυπο παραγγελίας

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στα ΠΕΠ (ΚΠΣ 2002-2006). Οδηγός Σχεδιασμού (2002)
1ο Πενταετές Πρόγραμμα Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 1997-2001 στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2002)
Ευρώ και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικός Οδηγός Προετοιμασίας (2001)
Γ' ΚΠΣ - Συνοπτικός Οδηγός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (2001)
Απόδημος Ελληνισμός (2001)
Χίος, Ψαρά, Οινούσσες. Χώρος και Πολιτισμός (2001)
Chios, Psara, Oenousses. Cultural Guide (2001)
Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2753/1999 (2000)
Οδηγός Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ (2000)
Οδηγός ΔΕΥΑ - Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία (2000)
Οδηγός διαχείρισης ασφάλειας, στα τεχνικά έργα που εκτελεί η Αυτοδιοίκηση (2000)
Οδηγός Σύστασης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταμιακής Υπηρεσίας των Δήμων (2000)
Οδηγός Αντλιών (2000)
Δημόσια κτίρια για μία αειφόρο ανάπτυξη (2000)
Λεξικό Δημοτικών Διαμερισμάτων (2000)
Οδηγός πεζοδρόμησης (2000)
Οδηγός αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (2000)
Κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, έργων, προμηθειών και εργασιών από τους ΟΤΑ (2000)
Οι δομές για την ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (2000)
Οι Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α' βαθμίδας) (2000)

ΕπιστροφήΑρχείο csv