ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Κατάλογος εκδόσεων

Έντυπο παραγγελίας

Local Development (1989)
Η Καταστατική Θέση και οι Συνθήκες Εργασίας των Αιρετών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (1989)
Νέοι Θεσμοί της Τοπική Αυτοδιοίκηση (1989)
Οδηγός Επιχειρηματικής Δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου (1989)
Η Φορολογία των Ακινήτων ως μέσο χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1989)
ΕΕΤΑΑ - Απολογισμός 1988 και Πρόγραμμα Δράσης 1989 (1989)
Θέματα Δημοσιονομικής Αποκέντρωσης (1988)
Η Χρήση της Δημοσιότητας στην Τοπική Ανάπτυξη. Η Δημοσιότητα των Ελληνικών ΜΟΠ (1988)
ΕΕΤΑΑ - Απολογισμός 1987 και Πρόγραμμα Δράσης 1988 (1988)
Ραδιόφωνο και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ίδρυση και λειτουργία Τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών (1988)
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση (1988)
Η Προγραμματική Σύμβαση του Αμβρακικού (1988)
The Planning Contract of Amvrakikos (1988)
Διακοινοτική Συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία (1987)
Οργανωτική Δομή των ΟΤΑ (1987)
Εκτέλεση Έργων και Προμηθειών των ΟΤΑ (1987)
Οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ (1987)
Τα Οικονομικά των ΟΤΑ (1987)
Φορολογική Αποκέντρωση. Το Φορολογικό Σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα (1987)
Μελέτη σκοπιμότητας και Οργάνωσης του Αναπτυξιακού Κέντρου Ορεινού Μυλοποτάμου (1987)

ΕπιστροφήΑρχείο csv