Αθηναϊκό - Μακεδρονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΣΠΑ 2014-2020
Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη "Διασυνοριακή πτώχευση" της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 102 Α΄ / 01-07-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3858 / 29.06.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών για την Επιβεβαίωση της Επάρκειας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για συμμετοχή σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως τελικού δικαιούχου.

ΦΕΚ: 988 B΄ / 30-06-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 33673 / 16.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, στους ΟΤΑ για το έτος 2010.

ΦΕΚ: 959 Β΄ / 30-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. οικ. 33411 / 11.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Μακεδονία - Θράκη", "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου", "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος" και "Αττική" του ΕΣΠΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΦΕΚ: 968 Β΄ / 30-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 27091/ΕΥΣ 4330 / 23.06.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΦΕΚ: 919 Β΄ / 24-06-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 12626 / 17.06.2010 (Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό διαμέρισμα.

ΦΕΚ: 920 Β΄ / 24-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 35297 / 24.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 94 Α' / 23-06-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3854 / 21.06.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 95 Α' / 23-06-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3855 / 21.06.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2010.

ΦΕΚ: 896 Β΄ / 22-06-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. Δ15/οικ/11819 / 02.06.2010 (Υπ. Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων των ενιαίων ΝΑ και των Νομαρχών.

ΦΕΚ: 859 Β' / 18-06-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 2/38146/0022 / 08.06.2010 (Υπ. Εσωτερικών - Οικονομικών)

Επιστροφή

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Πρόσφατες αναρτήσεις ιστοχώρου

Δείτε περισσότερα...