ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
infogov
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης

Πρόγραμμα "Καλλικράτης" - Ημερίδες για τη μεταφορά Αρμοδιοτήτων

Ημερίδες ενημέρωσης - συγκρότησης δικτύου
για την Παρακολούθηση και Υποστήριξη της Μεταφοράς των Αρμοδιοτήτων στους Νέους Δήμους
στο πλαίσιο της πράξης
"Μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους νέους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού (Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις)"
η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Επιστροφή