Αθηναϊκό - Μακεδρονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΟΤΑ
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Εταιρία / Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., βάσει του Ιδρυτικού της Νόμου, έχει κατά κατηγορία την εξής διάρθρωση:

Α.
Φορείς της Αυτοδιοίκησης
55%
Β.
Το Ελληνικό Δημόσιο
34%
Γ.
Φορείς του κοινωνικού τομέα
11%

A. Φορείς της Αυτοδιοίκησης

α) Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
25%
β) Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
10%
γ) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
- Δυτικής Ελλάδας
2%
- Αττικής
2%
- Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
3%
- Κρήτης
2%
- Κεντρικής Μακεδονίας
2%
- Ιονίων Νήσων
2%
- Θεσσαλίας
2%
- Πελοποννήσου
0,5%
- Στερεάς Ελλάδας
1%
- Βορείου Αιγαίου
2%
δ) Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ζωγράφου
1,5%

Β. Το Ελληνικό Δημόσιο

α)
Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
24%
β)
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
10%

Γ. Φορείς του κοινωνικού τομέα

α) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
5%
β) Συνεταιρισμός Εργαζομένων Ε.Ε.Τ.Α.Α (Αλ.Τ.Α.Συν.Π.Ε.)
2%
γ) Ελαιουργική
1%
δ) Κ.Σ.Ο.Σ
0,5%

Πρόσφατες εκδόσεις της ΕΕΤΑΑ

Πρόσφατες αναρτήσεις ιστοχώρου